Home » Okna Progression

Okna PROGRESSION pro pasivní domy

Dřevěná okna PROGRESSION

Na okna jsou kladeny stále vyšší nároky. Souvisí to nejenom s faktem, že okno je nejslabším článkem obálky domu, ale i s celkovými trendy ve stavebnictví, kde jsou úspornost a ekonomičnost provozu hlavními ukazateli. To ale není vše. Okno musí být také hezké, propouštět dostatek světla, klást co nejmenší nároky na údržbu a být levné. Splňovat všechny tyto parametry je složité pro jakýkoli výrobek. U okna PROGRESSION se to jeho tvůrcům podařilo.

Dřevěná okna PROGRESSION

Okno s moderním designem, odolné proti povětrnostním vlivům, s velmi dlouhou životností a vynikajícími tepelně technickými parametry, taková je stručná charakteristika nového okna PROGRESSION.

Okno PROGRESSION bylo představeno veřejnosti na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2012 a bylo oceněno odbornou porotou cenou GRAND PRIX.

Proč novou konstrukci okna

Okna si pořizujeme kvůli prosvětlení a větrání místností. Z hlediska uživatelského je pak výhodné, aby okno poskytovalo co největší prosklenou plochu při zachování nebo dokonce zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Okna PROGRESSION mají proti běžným oknům menší podíl rámu okna vůči sklu, při stejném rozměru okna je sklo větší, okno poskytuje více světla a zároveň umožňuje větší solární zisky. Pro zasklení se používají standardní izolační trojskla – Ug=0,5W/m2K a g=50%, i trojskla se solárními zisky – Ug=0,6W/m2K a g=62%.

Vlastnosti rámu a skla

Ze srovnání tepelně izolačních vlastností rámu a skla vyplívá, že je výhodnější je zmenšit podíl rámu, který má horší tepelně technické vlastnosti. Zatímco běžná izolační trojskla mají součinitel prostupu tepla Ug=0,5W/m2K, hodnota Uf okenních rámů je přibližně dvojnásobná i horší.

Více informací o oknech pro pasivní domy: www.slavona.cz/okna-progression/