Home » Jak vybrat okna

Dřevěná okna

Jak vybrat okna

Okna jsou skutečně nejslabším článkem obálky budovy. Jsou místem možných tepelných ztrát, ale také významných tepelných zisků. Proto věnujte volbě oken opravdu velkou pozornost.

Parametry oken podle ní ovlivňují:

  • vlastnosti izolačních skel,
  • parametry distančního rámečku (okraje skla),
  • parametry okenního rámu,
  • poměry ploch skla a celého okna,
  • napojení okna do stavby.

Při výběru oken posuzujeme hodnoty součinitele prostupu tepla celého okna a skla, které by měly být co nejnižší. Pozor, tyto hodnoty se nesmí zaměňovat, protože u skla bývají hodnoty samozřejmě nižší, než u celého okna. Doporučená maximální hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je Uw ≤ 1,2 W/m2K, pro pasivní domy Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Vývoj oken pro pasivní domy

Izolační trojskla s teplými rámečky jsou již za přijatelnou cenu, proto je jejich použití v oknech dnes již standardem. Ale okenní rámy dosahují horších hodnot (Uf), proto se výrobci oken zaměřují na jejich zdokonalování. Snížení součinitele tepla rámů docílíme využitím materiálů s velmi nízkou tepelnou vodivostí – proto se používá PU pěna, vzduchové komory nebo třeba korek. Ale snaha zlepšit tepelně izolační vlastnosti rámu vede k narůstání jeho objemu a zvyšování ceny. Další nevýhodou takových snah je často zvětšení podílu rámu na úkor skla. Tím ale jednak omezíme přísun světla oknem, ale také snížíme solární zisky.

Současné trendy ve vývoji oken jdou opačným směrem. Snahou výrobců je změnit konstrukci okna tak, aby rámy byly nižší, širší a díky tomu okna efektivnější. Posuzování oken pro pasivní domy provádí Passive House Institut v německém Darmstadtu. Hodnotí nejen součinitel prostupu tepla rámem a oknem, ale také celkovou roční bilanci okna. Podle účinnosti pak dělí okna vhodná pro pasivní domy do tříd A až C.

Porovnání rámů oken

Porovnání rámů oken

Nejlépe jsou hodnocena okna s nízkými rámy při zachování tepelně izolačních vlastností a s možností maximálního překrytí rámu tepelnou izolací.

Dokonalé utěsnění

Okna musí těsnit zvenku, tedy před deštěm a povětrnostními vlivy. Musí ale také těsnit zevnitř, aby do funkční spáry a konstrukce okna nevnikala vlhkost z interiéru, nedocházelo ke kondenzaci a následnému poškození oken. V neposlední řadě je důležité i utěsnění připojovací spáry. V praxi to znamená použít při montáži oken nejen PU pěnu, ale také parotěsnou pásku zevnitř a paropropustnou zvenku.

U pasivních domů je kvůli strojovému větrání důležitá vzduchotěsnost. Proto se po dokončení obálky domu provádí zkouška vzduchotěsnosti – Blower Door test. Tento test odhalí i případné nedostatky v těsnosti oken.

Vhodné členění oken

Pokud řešíme pořizovací cenu a tepelně technické vlastnosti okna, pak jsou vždy výhodnější větší okna a bez zbytečného členění příčkami. Jde o podíl rámu okna a skla, přičemž rámy oken mají vždy horší izolační vlastnosti než izolační skla.

Více členitá okna jsou navíc dražší. Pokud tedy chceme ušetřit, je vhodné část oken volit jako neotevíravé. Nesmíme ale zapomenout, že neotevíravá okna musí být přístupná zvenku kvůli mytí.

Na správné velikosti a orientaci oken záleží

Velikost oken přímo ovlivňuje nejen množství světla dopadajícího do místnosti, ale taky tepelnou ztrátu místnosti. I v případě použití nejlepších oken nabízených na trhu, je okno téměř vždy místem největšího úniku tepla. Vhodně orientovaná okenní plocha může být naopak zdrojem pasivních solárních zisků, které mohou výrazně ovlivnit celkovou energetickou koncepci domu.

Pokud to umožňuje situační řešení stavby na pozemku, je vhodné orientovat maximum prosklených částí stavby jihovýchodním směrem. Po chladnější noci se tak dům dříve prohřeje a odpolední slunce již nebude ohřátý interiér ovlivňovat s takovou účinností jako při orientaci jihozápadní.

Důležité je stínění prosklených ploch

V pasivních domech využíváme solární zisky, v zimních měsících to je vynikající zdroj energie. Ale je důležité si uvědomit, že v létě by se místnosti přehřívaly. Chlazení (klimatizace) je energeticky 3x nákladnější než vytápění. Proto je nezbytné už v návrhu domu naplánovat vhodné stínění oken. Můžeme toho dosáhnout například přesahem střechy, slunolamy, venkovními žaluziemi apod.

Životnost oken

Pokud uvažujeme o dřevěných oknech, měli bychom vědět, že díky moderním výrobním technologiím se jejich životnost výrazně prodlužuje. Například povrchové úpravy se už nabízí s desetiletou zárukou bez nutnosti údržby.

Dokonalou ochranu proti povětrnostním vlivům zajišťuje hliníkový plášť. Dřevohliníková okna mají takřka neomezenou životnost.

Další možností prodloužení životnosti dřevěných oken je nová konstrukce, kdy je prakticky celé okno skryté fasádou a tak chráněno před nepřízní počasí.

Další informace najdete na http://www.slavona.cz/prakticke-informace/

Okna pro pro pasivní domy

Bezúdržbové okno je kryté zateplenou fasádou