Nová okna pro pasivní domy

Okno s moderním designem, které je odolné proti povětrnostním vlivům, tedy s velmi dlouhou životností a navíc s vynikajícími tepelně technickými parametry, to je nové okno PROGRESSION.

Okna nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy

Okna musí odolávat povětrnostním vlivům, současně být co nejbezpečnější, pouštět do domu světlo a ještě velmi dobře tepelně izolovat. Toto platí pro okna v každém domě nejen energeticky úsporném. Okny obvykle uniká až 30% z celkových tepelných ztát domu, tak je určitě důležité se na tyto vlastnosti oken zaměřit. Okna by měla mít kladnou bilanci. To v praxi znamená, že by měla více energie přijímat, než jimi unikne. V tomto smyslu hraje významnou roli propustnost slunečního záření sklem a orientace ke světovým stranám.


Trendy ve vývoji oken pro pasivní domy

Okna pro pasivní domy musí splňovat náročný požadavek na součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,8W/m2K se sklem Ug = 0,7W/m2K. Současně se zlepšováním tepelně technických vlastností okenního rámu je důležité i větší využití pasivních solárních zisků. Optimální a vysoce efektivní okna pro pasivní domy mají proto nízké okenní rámy s vynikající tepelnou izolací, které jsou překryté zateplenou fasádou. Díky menšímu podílu rámu mají tato okna větší plochu skla, tedy více světla a vyšší solární zisky. Tato okna již nejsou nejslabším článkem obálky budovy, ale naopak poskytují tepelné zisky.

Celý článek

Technologie výroby oken

Pro dosažení té nejvyšší kvality oken je nezbytné využití nejmodernějších výrobních technologií. Maximální přesnost lze dosáhnout jen s nejkvalitnějšími stroji na výrobu oken. Díky dílcové metodě výroby oken je životnost dřevěných oken ještě delší.

Celý článek